Författarcentrum

Boka författarbesök: Författarcentrum   

Bilden till höger är från ett föredrag/uppläsning där jag läste ur Natt och talade om bildspråk och metaforik. Om metaforer i traditionell mening och om begreppsliga metaforer som kan sägas vara en metaforik i själva tänkandet. De begreppsliga metaforerna har sin grund i den kultur vi lever i och i vårt kroppsliga och sinnliga samspel med omvärlden. Vi tillgriper ofta helt omedvetet det konkreta och kända för att förstå och gestalta det mer abstrakta och svårfångade. Vårt tänkande är till stor del metaforiskt. Idéer om begreppsliga metaforer, som kanske främst förknippas med lingvisten George Lakoffs arbeten, har under senare år fått stöd inom kognitionsforskningen.
________________________________________________________________________
Klipp från ett framträdande  på Poesimässan 2015. Dikter ur  Ut under det dystraste berget.Tuomo Haapala, kontrabas. Boka genom Författarcentrum eller mejla.

Annons